Saskia
Tusche / Papier | 43 x 30,5 cm
Amparo
Tusche / Papier | 42 x 31 cm
Guido
Tusche / Papier | 43 x 32 cm
Seitenblick
Tusche / Papier | 60 x 13 cm
Mathias
Tusche / Papier | 61 x 43 cm
Ibiza
Tusche / Papier | 43 x 61 cm
Nocturno
Tusche / Papier | 43 x 33,5 cm
Paula
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 40,5 x 29,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 40,5 x 29,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 40,5 x 29,5 cm
hermanos
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
hermanos
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
o.T.
Tusche / Papier | 29,5 x 40,5 cm
ZURÜCK